پل های ارتباطی با خبرگان :

فروشگاه مرکزی خبرگان :

مشهد مقدس - بین مطهری شمالی 56 و 58

تلفن های فروشگاه :

37331764 - 051-37311651
تلفن واحد فنی :

051-37349061
تلفن واحد اداری :

051-37330733
سامانه پیامک :

30004657311651
هماهنگی دوره ها و مشاوره :

09022006516
مدیر داخلی : مهندس مسعود داوودی

همراه و تلگرام مدیر داخلی :

09156666081
مدیریت مجموعه : مهندس ناصر احمدی

همراه و تلگرام مدیریت :

09158045474

ایمیل مدیریت :               ahmadi.khebregan@gmail.com

فروشگاه های ما

گروه مهندسی خبرگان عصر ارتباط
مشهد - مطهری شمالی - بین مطهری شمالی 56 و 58
تلفن واحد فنی :
051-37311651

ساعات کاری
صبح ها : 9:30 تا 13:30
عصرها : 17 تا 21 به جز بعد از ظهر پنج شنبه

فرم تماس با خبرگان