کارگاههای آموزشی در یک جلسه با خبرگان = 90 دقیقه آموزش تئوری و عملی 90 هزار تومان :

فرم پیش ثبت نام در کارگاههای آموزشی در یک جلسه با خبرگان :

ظرفیت هر کارگاه آموزشی 3 نفر می باشد، که پس از تکمیل ظرفیت به شما اطلاع داده می شود.

آیا به کارگاه آموزشی خاصی نیاز دارید؟

جهت درخواست کارگاه آموزشی مورد نظرتان از این قسمت اقدام نمایید

ادامه