آیا دستگاهی بلا استفاده و یا غیرقابل تعمیر دارید؟

ما دستگاههای استوک و حتی معیوب شما را خریداریم !!!

جهت فروش دستگاهی که به آن نیاز ندارید یا غیر قابل تعمیر می باشد، فرم زیر را تکمیل نمایید :